Azytromycyna w dawce pojedynczej do leczenia cholery u dorosłych ad 7

cholerye zarówno u dorosłych, jak iu dzieci. Niedrogie ogólne formulacje leku są teraz dostępne w wielu krajach. (Koszt g azytromycyny w Bangladeszu wynosi 95 centów, podobnie jak 90-centowy koszt 12 250-mg dawki erytromycyny.) Niestety, ponieważ do tego wskazania użyto azytromycyny, szczepy O cholery O, które są stwierdzono oporność zarówno na erytromycynę, jak i azytromycynę.25 Po drugie, dla klinicysty leczącego pacjentów z cholerą lub dla programów nadzoru wartowniczego, ustalenie, czy ciprofloksacyna będzie skuteczna w leczeniu cholery, będzie problematyczne bez odpowiedniego wsparcia z laboratorium mikrobiologicznego. W większości obszarów, w których cholera jest endemiczna lub epidemiczna, jeśli w ogóle wykonano test wrażliwości, najprawdopodobniej zostanie zastosowana prostsza metoda dyfuzji dysku.26 Na podstawie aktualnie zdefiniowanych progów oporności zastosowanie metody dyfuzji dysku nie rozpoznaje szczepów V. cholerae ze zmniejszoną wrażliwością, która może być klinicznie oporna na pojedynczą dawkę i prawdopodobnie na wielokrotne podawanie ciprofloksacyny.
Po trzecie, niniejsze badanie podkreśla krytyczny problem związany ze wzrostem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Ponieważ V. cholerae O1, w Bangladeszu i gdzie indziej, rozwinął znaczną oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe na trimetoprim-sulfametoksazol, furazolidon i tetracyklinę, a oporność na cyprofloksacynę i azytromycynę, opcje skutecznego leczenia przeciwdrobnoustrojowego są skąpe. Istnieje ogromna potrzeba opracowania nowych, niedrogich i skutecznych związków przeciwdrobnoustrojowych.27
[hasła pokrewne: stollido kłodzko, piramida zdrowia lublin, dicoflor krople ulotka ]