Dazatynib w immunocytachopodobnych chromosomach pozytywnych pod względem Imatynibu ad 8

Zdolność dazatynibu do indukowania odpowiedzi cytogenetycznej u pacjentów z opornością na imatynib zwiększa możliwość osiągnięcia klinicznych korzyści u innych pacjentów z CML, którzy mają suboptymalną odpowiedź na imatinib (tj. Resztkowe komórki Ph-dodatnie w szpiku), ale którzy nie mają dowodów na szczerość hematologiczna oporność na imatinib. Dazatynib może mieć tę dodatkową aktywność, ponieważ hamuje aktywność kinazy BCR-ABL skuteczniej niż imatinib. Inna możliwość wiąże się z różnicową wrażliwością imatynibu i dasatynibu na pompy leku, takie jak wielolekowe białko oporności (P-glikoproteina), które są silnie eksprymowane w hematopoetycznych komórkach macierzystych. Imatinib jest substratem glikoproteiny P, podczas gdy dazatynib nie. Dazatynib może w związku z tym osiągnąć wyższe stężenie wewnątrzkomórkowe niż imatinib. Trzecia możliwość jest taka, że wiele dodatkowych kinaz, które są celowane przez dasatinib, przyczynia się do odpowiedzi cytogenetycznej. Głównym niekorzystnym działaniem dazatynibu była przemijająca mielosupresja. Nie można stwierdzić, czy mielosupresja była wyłącznie wynikiem działania dasatinibu przeciwko komórkom z białaczką Ph-dodatnią lub bardziej ogólnemu krwiotwórczemu efektowi toksycznemu. Mielosupresja typowo ustępowała u pacjentów, którzy mieli remisję cytogenetyczną i nie była ona powikłaniem leczenia dazatynibem u pacjentów z guzami litymi [24], ale potrzebne są dalsze badania w celu wyjaśnienia natury mielosupresji związanej z dazatynibem. Niezłośliwy wysięk opłucnowy rozwinęła się u 15 pacjentów, często w nieobecności obrzęku, podczas gdy częsty efekt uboczny związany z obrzękiem okołooczodołowym był związany z imatinibem. Inne rzadkie działania niepożądane związane z imatynibem, takie jak skurcze mięśni i nudności, były rzadko obserwowane. Ważnym odkryciem jest to, że pacjenci, którzy nie tolerowali imatynibu i byli leczeni dazatynibem, nie mieli nawrotów niehematologicznych efektów toksycznych (np. Nieprawidłowości funkcji wątroby i wysypki), które były związane z imatynibem.
Uzasadnienie leżące u podstaw zastosowania dazatynibu w przypadku CML opornego na imatynib może mieć wpływ na inne nowotwory zależne od kinazy. Mutacje w domenie kinase, które początkowo odkryto jako mechanizm oporności w CML, opisano w raku płuc, guzie zrębu żołądkowo-jelitowego i zespole hipereozynofilowym z opornością na inhibitory kinaz. 25-29 Aktywność dazatynibu w przypadkach CML z imatinibem Oporność prawdopodobnie wynika z mniej rygorystycznych wymagań dotyczących konformacyjnego wiązania leku względem imatynibu i sugeruje ogólne podejście, w którym raki zależne od kinaz są traktowane kombinacją inhibitorów, które różnią się właściwościami wiązania kinaz.
Chociaż zgłaszane tu wyniki kliniczne potwierdzają stosowanie dazatynibu jako jedynego leku na oporną na imatynib CML i F-dodatnią ALL, nabyta oporność na dasatinib może być ostatecznym rezultatem, jak już zaobserwowano u wielu pacjentów z przełomem blastycznym i Ph pozytywny ALL, który był leczony w tym badaniu. W badaniach przedklinicznych zidentyfikowano kilka mutacji BCR-ABL, które nadają oporność na dasatinib, ale nie na imatinib, dostarczając uzasadnienia do zbadania terapii skojarzonej jako początkowego leczenia CML.30 Z tych powodów skuteczne długotrwałe leczenie CML może wymagać koktajlu kinazy inhibitory działające przeciwko wszystkim lekoopornym mutacjom BCR-ABL (w tym T315I), analogicznie do sukcesu wysoce aktywnego leczenia przeciwretrowirusowego w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności W innym wydaniu tego czasopisma Kantarjian i wsp.31 donoszą, że inhibitor kinazy nilotynib ma względnie korzystny profil bezpieczeństwa i jest aktywny w CML opornej na imatynib.
[patrz też: nfz skierowania do sanatorium zwroty, seminogram kraków, apteka internetowa rzeszów ]
[patrz też: cezal kraków, koam skoczów, lutinus cena ]