Diagnostyka molekularna chłoniaka Burkitta

Różnica między chłoniakiem Burkitta a rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B ma kluczowe znaczenie, ponieważ te dwa typy chłoniaków wymagają różnych metod leczenia. Zbadaliśmy, czy profilowanie ekspresji genów może niezawodnie odróżnić chłoniaka Burkitta od rozlanego chłoniaka z dużych komórek B. Metody
Próbki z biopsji guza od 303 pacjentów z agresywnymi chłoniakami profilowano pod względem ekspresji genów, a także klasyfikowano według morfologii, immunohistochemii i wykrywania translokacji c-myc t (8; 14).
Wyniki
Klasyfikator oparty na ekspresji genów poprawnie zidentyfikował wszystkie 25 patologicznie sprawdzonych przypadków klasycznego chłoniaka Burkitta. Chłoniak Burkitta łatwo odróżnił się od rozlanego chłoniaka z dużych komórek B poprzez wysoki poziom ekspresji docelowych genów c-myc, ekspresję podgrupy genów B zarodkowych-centrum oraz niski poziom ekspresji głównych-zgodności tkankowej. -Kompleksowe geny klasy I i gen docelowy jądrowy czynnik-.B. Osiem próbek z patologiczną diagnozą rozlanego chłoniaka z dużych komórek B miało typowy profil ekspresji genów chłoniaka Burkitta, co sugeruje, że reprezentują one przypadki chłoniaka Burkitta, które są trudne do zdiagnozowania za pomocą obecnych metod. Spośród 28 pacjentów z rozpoznaniem molekularnym chłoniaka Burkitta przeżycie całkowite było lepsze u osób, które otrzymały intensywne schematy chemioterapii zamiast schematów leczenia mniejszej dawki.
Wnioski
Profilowanie ekspresji genów jest dokładną, ilościową metodą odróżniania chłoniaka Burkitta od rozlanego chłoniaka z dużych komórek B.
Wprowadzenie
Chłoniak Burkitta jest agresywnym chłoniakiem z komórek B, charakteryzującym się wysokim stopniem proliferacji komórek złośliwych i deregulacją genu c-myc.1 Rozróżnienie chłoniaka Burkitta i rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B ma kluczowe znaczenie, ponieważ zarządzanie tymi dwoma choroby różnią się. Podczas gdy reżimy chemioterapii o względnie niskiej dawce, takie jak cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i prednizon (CHOP) są zazwyczaj stosowane w leczeniu rozlanego chłoniaka z dużych komórek B, są one niewystarczające w przypadku chłoniaka Burkitta, 2,3, dla którego wymagane są intensywne schematy chemioterapii .4-8 Ponadto, profilaktyczna chemioterapia dooponowa lub chemioterapia ogólnoustrojowa, która przenika przez barierę krew-mózg, jest w większości przypadków niepotrzebna w przypadku rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B; taka chemioterapia jest niezbędna w leczeniu chłoniaka Burkitta, jednak ze względu na wysokie ryzyko zajęcia ośrodkowego układu nerwowego.
Rozpoznanie chłoniaka Burkitta opiera się na wynikach morfologicznych, wynikach immunofenotypowania i cechach cytogenetycznych.1 Jednak rozlany chłoniak z dużych limfocytów B i chłoniak Burkitta mogą mieć zachodzące na siebie cechy morfologiczne i immunofenotypowe, a charakterystyczna translokacja t (8; 14) Burkitta chłoniak 10-12 występuje również w 5 do 10 procent przypadków rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B. 13 Ponieważ rozlany chłoniak dużych komórek B jest ponad 20 razy tak powszechny jak chłoniak Burkitta, 14 a chłoniak z (8; 14; ) translokacja może stanowić problem diagnostyczny.
Termin chłoniak typu Burkitta był stosowany w przypadkach, które mają pewne cechy wspólne z chłoniakiem Burkitta
[przypisy: piramida zdrowia lublin, twp wyszków, ekstradent kielce ]