Kliniczne i biochemiczne zaburzenia szkieletu

Nie tak dawno temu system szkieletowy był postrzegany jako rezerwuar wapnia, do którego przywiązano mięśnie. Pogląd ten zmienił się radykalnie wraz z wglądem w składniki strukturalne macierzy, enzymy i czynniki zapewniane przez rzadkie zaburzenia kliniczne i modele mysie. Obecnie szkielet jest postrzegany jako dynamiczny organ, z osteoblastami i osteoklastami w centrum akcji, komunikującymi się ze sobą za pomocą wydzielanych czynników. Nieoczekiwane odkrycia obejmują powszechny prekursor komórek mezenchymalnych osteoblastów i adipocytów oraz związek sygnalizujący leptynę między tkanką tłuszczową a osteoblastami poprzez centralny układ nerwowy. Te odkrycia, które wciąż pojawiają się w oszałamiającym tempie, dodają emocji w terenie i otwierają nowe miejsca do badań i leczenia. W jaki sposób student medycyny lub kolega pojąć tę szybko rozwijającą się dziedzinę lub praktykujący, aby zastosować nową wiedzę molekularną i komórkową. Ta książka o zaburzeniach układu kostnego jest doskonałym przewodnikiem do tych badań translacyjnych. Zaburzenia kliniczne i biochemiczne szkieletu są skierowane do studentów medycyny i kolegów, ale będą również przemawiać do genetyków, endokrynologów i reumatologów. Chociaż ma dwóch autorów, jego styl i organizacja są zunifikowane. Książka korzysta również z ich życiowego nagromadzenia doświadczenia i stypendium. Styl jest jasny, o odświeżającej dawce opinii autorów; daje to wrażenie, że rozmawiają z kolegami o temacie, w którym są szczęśliwie pochłonięci. Każdy rozdział rozplątuje złożone tematy i zawiera podstawę materiału, który pomoże czytelnikowi zrozumieć szczegółowe dane przedstawione. Istnieje wiele pomocnych tabel i przydatny dodatek terminów. Niestety ogólny indeks książki jest daleki od wyczerpującego.
Książka rozpoczyna się od wprowadzenia do biologii kości i diagnozy chorób kości. Omówienie biologii komórek kostnych obejmuje wyraźne ekspozycje różnicowania i sygnalizowania komórek, aktywator receptora układu ligandu jądrowego czynnika-.B, jednostki przebudowy komórek kostnych i czynniki genetyczne. Wgląd w sytuacje kliniczne i modele myszy są płynnie splecione. Ta książka oferuje również niezwykle jasne wskazówki dotyczące diagnozy. Różne pomiary obrotu kostnego, hormonów i gęstości kości, interpretacja tych pomiarów i zakres ich przydatności oraz rola biopsji kości i histomorfometrii są przedstawione w kontekście naukowym oraz z informacjami o ograniczeniach i pułapkach.
Druga część książki zawiera rozdziały poświęcone klasycznym zaburzeniom metabolicznym szkieletu, takim jak osteoporoza, krzywica, zaburzenia przytarczyc, choroba Pageta i choroba nowotworowa. Trzecia sekcja, w połowie połowa książki, opisuje schorzenia genetyczne i rzadkie, w tym zaburzenia spowodowane zmianami strukturalnymi cząsteczek (kolagenopatie i stany związane z defektami fibryliny) oraz defekty i niedobory enzymów (homocystynuria i hipofosfatazja) oraz czynniki zaangażowane w sygnał transdukcja (zespół McCune-Albrighta), wzrost (nadekspresja białka morfogenetycznego kostnego-4 w fibrysplazji ossificans progressiva) i różnicowanie (wadliwe osteoklasty w osteopetrozie) W swoich dyskusjach na każdy z tematów autorzy zajmują się patofizjologią, cechami klinicznymi, diagnozą, ustaleniami radiologicznymi i leczeniem. Na przykład w rozdziale dotyczącym osteoporozy omawiane są obecnie gorące tematy z biologii komórki i rekrutacji osteoklastów, mikroarchitektury kości, modyfikatorów genetycznych, terapii bisfosfonianami, praktyczności różnych rodzajów złamań kręgów oraz diagnozowania i zapobiegania utracie masy kostnej. Cięższe książki na temat reumatologii, genetyki, tkanki łącznej i endokrynologii omawiają aspekty tego materiału na większą skalę dla specjalisty, ale ta bardziej zwarta książka powinna dostarczyć klinicystom materiału klinicznego i nauk wspomagających, które istnieją na przecięciu tych pól.
Joan C. Marini, MD, Ph.D.
Narodowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka, Bethesda, MD 20892
[email protected] nih.gov
[przypisy: dyskobol szczecin, każda tabletka aspiryny zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, stollido kłodzko ]