Mutacje somatyczne w genie Connexin 40 (GJA5) w migotaniu przedsionków ad 9

Nasze dane dotyczące funkcji mutanta Pro88 . Ser są zgodne z tymi, które występują na równoległym podstawieniu Pro88 . Ser w koneksinie 50, co powoduje rodzinną zaćmę.15. Pro88 został wcześniej uznany za kluczową pozostałość w transdukcji bramkowania napięciowego w koneksinie. – rodzina białek, co dodatkowo podkreśla biologiczną istotność tego aminokwasu w białkach koneksyny.29,30 Badania obejmujące mapowanie elektryczne o wysokiej rozdzielczości podczas migotania przedsionków udokumentowały, że wiele obwodów powrotnych jest podstawowym składnikiem utrwalania arytmii.31,32 Substrat mięśnia sercowego do inicjacji ponownego wejścia zależy od regionalnej zmienności prędkości przewodzenia, która tworzy zlokalizowaną asymetrię w depolaryzujący front fali przez mięśnie serca 33. Podłoże z miejscową asymetrią w przewodzeniu sprzyja powrotowi, dzięki czemu depolaryzujące fale falowe nieustannie się ponownie wprowadzają, powodując nieprawidłową i nieskoordynowaną aktywność elektryczną mięśnia sercowego. Ponieważ sprzężenie komórek z prądem depolaryzującym odbywa się tylko w złączach szczelinowych, biofizyczne właściwości połączeń szczelinowych mają decydujące znaczenie dla zapewnienia prawidłowej przewodności mięśnia sercowego.12 Mięsień przedsionkowy zawierający populację komórek zawierających zmutowane białko connexin 40, które niekorzystnie wpływa na sprzężenie elektryczne dałoby wzrastają do regionów heterogennego przewodzenia w tkance, dostarczając substratu, który predysponuje atria do arytmii mikrouentynkowych.
Podobnie jak w przypadku wszystkich znanych zaburzeń rytmu serca o podłożu genetycznym, okresy arytmii są epizodyczne, pomimo obecności zmutowanego białka w tkance mięśnia sercowego dotkniętych pacjentów od urodzenia. Pojawienie się genetycznych zaburzeń rytmu wymaga fizjologicznych stresorów, aby wytrącić arytmię, prawdopodobnie przez zaostrzenie już nieprawidłowej elektrofizjologii mięśnia sercowego w obecności zmutowanego białka. W idiopatycznym migotaniu przedsionków częstym środkiem wytrącającym jest zwiększony ton nerwu błędnego, w którym pośredniczą receptory muskarynowe.34 Wykazano, że aktywacja receptorów muskarynowych pogarsza sprzężenie komórka-komórka za pośrednictwem połączeń luki.35 Wraz z naszymi danymi ta obserwacja mechanistyczne powiązanie pomiędzy zwiększonym napięciem nerwu błędnego, zaburzonym sprzężeniem komórkowym w komórce i rozwojem napadowego migotania przedsionków.
Chociaż zidentyfikowaliśmy mutacje GJA5 u 4 z 15 pacjentów, nasi pacjenci byli wysoko wyselekcjonowani i ta częstość może nie być reprezentatywna dla częstości występowania zmian w sekwencji GJA5 w bardziej losowej kohorcie pacjentów z migotaniem przedsionków. Badania na dużą skalę pacjentów z migotaniem przedsionków, u których wystąpił epizod wiekowy i współistniejąca choroba wieńcowa, zastawkowa lub nadciśnieniowa, dostarczy ważnych dodatkowych danych, które należy rozważyć, zanim nasze wyniki zostaną uogólnione. Jednak nasze odkrycia dostarczają dowodów na krytyczną rolę koneksyny 40 w elektrofizjologii przedsionkowej i dowody nowego paradygmatu – że powszechne choroby uważane tradycyjnie za idiopatyczne mogą mieć podstawę genetyczną, z mutacjami zamkniętymi w chorej tkance.
[przypisy: ile kosztują badania wysokościowe, lek bez recepty na zapalenie ucha, jąkanie wczesnodziecięce ]
[więcej w: cer medic krotoszyn, piramida zdrowia lublin, dicoflor krople ulotka ]