Omalizumab dla astmy ad 5

Biorąc pod uwagę, że poziomy IgE w surowicy i liczba FcsRI wzrastają po przerwaniu leczenia, wydaje się, że należy kontynuować leczenie, aby utrzymać skuteczność, ale nie zgłoszono badań dotyczących czasu trwania efektów po odstawieniu. Jeśli leczenie zostanie przerwane przed upływem dziewięciu miesięcy od ostatniego wstrzyknięcia, leczenie należy wznowić w początkowo zalecanej dawce. Dawkowanie może wymagać dostosowania w przypadku istotnych zmian masy ciała (Tabela 1). Niekorzystne skutki
Potencjalne problemy bezpieczeństwa wskazane przez Food and Drug Administration (FDA) w przeglądzie danych z badań dotyczących omalizumabu obejmowały ryzyko rozwoju raka i anafilaksji. Nowotwór rozwija się u większej liczby pacjentów narażonych na działanie omalizumabu niż u osób otrzymujących placebo (odpowiednio 20 z 4127 [0,5 procent] i 5 z 2236 [0,2 procent]). 37 Głównie nowotwory nabłonkowe lub z narządem stałym; odnotowano jeden przypadek raka hematologicznego lub limfatycznego. Ponieważ większość pacjentów leczonych omalizumabem obserwowano tylko przez rok, nie jest znany wpływ dłuższego narażenia lub zastosowania u pacjentów z podwyższonym ryzykiem raka. Dlatego omalizumabu prawdopodobnie nie należy stosować u pacjentów z historią raka lub z wywiadem rodzinnym w kierunku raka, dopóki ta relacja ryzyka nie zostanie lepiej zrozumiana.
Omalizumab ma zapobiegać ryzyku wstrząsu anafilaktycznego, ponieważ środek nie może wchodzić w interakcje z IgE, która jest już związana z powierzchniami komórek. Jednak w badaniach klinicznych trzech pacjentów (<0,01%) miało anafilaksję.37 Dwie reakcje były czasowo związane z podawaniem omalizumabu; reakcje nie były natychmiastowe, ale wystąpiły w ciągu dwóch godzin po pierwszym wstrzyknięciu.
Inne działania niepożądane obserwowane częściej w przypadku omalizumabu niż placebo w badaniach klinicznych obejmowały wysypkę, biegunkę, nudności, wymioty, krwawe zrogowacenia, krwotok miesiączkowy, krwiak i reakcje w miejscu wstrzyknięcia.37 Do najczęstszych działań niepożądanych należały infekcje wirusowe, infekcje górnych dróg oddechowych. , zapalenie zatok i bóle głowy, ale nie były one częstsze w przypadku omalizumabu niż w przypadku placebo i dlatego mało prawdopodobne jest wystąpienie działań niepożądanych leku. Analiza danych dotyczących bezpieczeństwa u dzieci po zastosowaniu omalizumabu przez rok, obejmująca 28-tygodniowe badanie podstawowe i 24-tygodniowe rozszerzenie otwarte 24 wykazała infekcje górnych dróg oddechowych, a bóle głowy były częstsze w omalizumabie. grupy niż w grupie placebo. Jedenaście pacjentów (4,9 procent) w grupie omalizumabu miało pokrzywkę; tylko jeden przypadek był na tyle poważny, że pacjent zaprzestał udziału w badaniu.38
Teoretycznie podawanie omalizumabu może indukować przeciwciała przeciwko mysim składnikom leku. Jednakże nie zaobserwowano żadnych stanów patologicznych, w których pośredniczy kompleks immunologiczny, które mogłyby powstać w wyniku tworzenia takich przeciwciał. Potencjalnym problemem może być również to, że omalizumab może wpływać na rolę IgE w usuwaniu infekcji pasożytniczych. Chociaż nie zaobserwowano żadnych problemów klinicznych związanych z takim działaniem, może to stanowić potencjalny problem w określonych populacjach. Potrzebne są dalsze informacje na temat profilu bezpieczeństwa omalizumabu po długotrwałym stosowaniu.
Obszary niepewności
Badania kliniczne omalizumabu objęły pacjentów z dokładnie określonymi cechami astmy, w tym wrażliwością na określone wieloletnie aeroalergeny (tj. Roztocza, karaluchy i sierść psa lub kota)
[patrz też: lek bez recepty na zapalenie ucha, gabinet psychoterapii szczecin, dyżury aptek olecko ]
[patrz też: cer medic krotoszyn, piramida zdrowia lublin, dicoflor krople ulotka ]