Wykorzystanie prezerwatywy i ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego narządów płciowych u młodych kobiet ad

Aby ograniczyć analizy do podgrupy kobiet z pełną historią zachowań seksualnych, kobiety, które zgłosiły stosunek pochwowy ponad dwa tygodnie przed zapisaniem, zostały wykluczone z analiz. Ogranicziliśmy prawo do studiów na University of Washington, które miały 18 do 22 lat i które nigdy nie odbyły stosunku waginalnego lub po raz pierwszy odbyły stosunek z jednym męskim partnerem w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ponadto kobiety musiały mieć szyjkę macicy, nie mogły być w ciąży, musiały być w dobrym stanie ogólnym i musiały być w stanie udzielić pisemnej świadomej zgody. Ponieważ celem badania było zapisanie populacji zdrowych kobiet (zamiast kobiet zgłaszających się do studenckiej przychodni klinicznej z problemami ginekologicznymi), w okresie od grudnia 2000 r. Do czerwca 2005 r. Wysłaliśmy listy zachęcające do 24 211 kobiet, które spełniły kryterium wieku i które wypuścili swoje nazwiska do rejestratora. Biorąc pod uwagę restrykcyjne kryteria kwalifikowalności, założyliśmy, że liczba uczestników będzie niska w stosunku do liczby wysłanych listów. Udostępniliśmy także informacyjne ulotki doradcom antykoncepcyjnym w klinice zdrowia studentów. Spośród 243 kwalifikujących się kobiet, które udzieliły odpowiedzi, 210 zgodziło się na udział (86,4%) (rys. 1). Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą na Uniwersytecie w Waszyngtonie.
Uczestnicy wypełniali internetowy dziennik dotyczący zachowań seksualnych co dwa tygodnie i co cztery miesiące poddawani byli badaniu ginekologicznemu. Funkcje pamiętnika zostały opisane wcześniej16. Dziennik zawierał codzienne informacje dotyczące liczby przypadków stosunku pochwowego, częstotliwości używania prezerwatyw przez partnerów płci męskiej oraz liczby nowych partnerów. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło dwóch tygodni przed naborem, a kolejne wpisy obejmowały każdy kolejny dwutygodniowy okres. Nieodebrane wpisy do dziennika można sporządzić w ciągu czterech miesięcy.
Pomiary kliniczne
Podczas każdej wizyty w klinice pielęgniarka przeprowadziła wywiad twarzą w twarz. Następnie polecono kobietom pobranie próbki pochwy za pomocą wacika zakończonego Dacronem i umieszczenie jej w probówce zawierającej podłoże do transportu próbek do oznaczenia HPV. Pielęgniarka przeprowadziła następnie standardowe badanie miednicy. Oddzielne próbki szyjki macicy i sromu i pochwy uzyskano za pomocą wymazów z końcówką Dacron i umieszczono w probówkach zawierających medium transportowe do badania HPV. Do badania Papanicolaou (Pap) użyto cytobruszu w celu zebrania materiału komórkowego z endocervixu i zastosowano plastikową szpatułkę do zbierania komórek ze złącza squamocolumnar i ectocervix.
Próbki badano na obecność DNA HPV za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). 17 DNA izolowano przy użyciu zestawu do oznaczania DNA QIAamp (Qiagen) zgodnie z protokołem producenta. Z każdej próbki zamplifikowano 1/250 i 10 .l produktów PCR nakropiono na filtry nylonowe i sondowano sondą generyczną znakowaną biotyną. Próbki, które uznano za pozytywne przy użyciu ogólnej sondy, następnie pismowano za pomocą testu odwrotnej linii do analizy metodą blot-line (Roche Molecular Systems). Pozytywne próbki najpierw amplifikowano jednocześnie dla HPV i . globiny przy użyciu starterów biotynylowanych PGMY09 / PGMY11 i PC04 / GH20
[przypisy: jąkanie wczesnodziecięce, piramida zdrowia dla dzieci, lutinus cena ]
[przypisy: cezal kraków, koam skoczów, lutinus cena ]