Azytromycyna w dawce pojedynczej do leczenia cholery u dorosłych ad 5

Czas trwania biegunki (panel A) i wydalanie Vibrio cholerae O1 lub O139 (panel B), według badania. Wartości P zostały określone przez test log-rank. Pacjenci leczeni azytromycyną mieli znacznie krótszy czas trwania biegunki, mniej stolca, mniejszą objętość stolca i mniejszą częstość wymiotów niż pacjenci otrzymujący cyprofloksacynę. Wymagali oni także mniej płynów dożylnych i doustnych oraz wydalali V. cholerae przez krótszy okres (Tabela 2 i Figura 2).
Kontynuacja
Spośród pacjentów, którzy ukończyli badanie, 67 z 88, którzy otrzymali azytromycynę (76 procent) i 69 z 94 pacjentów, którzy otrzymywali cyprofloksacynę (73 procent), powróciło na wizytę kontrolną. Żaden pacjent nie zgłosił wystąpienia biegunki po wypisaniu ze szpitala, a żaden nie miał próbki kału lub wymazu z odbytu, które dały V. cholerae O1 lub O139 w hodowli.
Zdarzenia niepożądane
Trzech pacjentów z grupy cyprofloksacyny i jedna z grupy azytromycyny zgłaszali bóle brzucha. Nie stwierdzono żadnych poważnych działań niepożądanych związanych z żadnym lekiem podczas pobytu w szpitalu lub podczas obserwacji.
Podatność na środki przeciwdrobnoustrojowe
Wszystkie 168 izolatów V. cholerae uzyskanych od pacjentów w badaniu były wrażliwe na tetracyklinę, doksycyklinę, erytromycynę, azytromycynę i cyprofloksacynę i były oporne na furazolidon i trimetoprim-sulfametoksazol, gdy testowano je metodą dyfuzji dyskowej. 14 izolatów V. cholerae O139 było podatnych na wszystkie siedem leków. Wszystkie izolaty V. cholerae O1 i O139 były wrażliwe na azytromycynę i ciprofloksacynę, gdy testowano je testem E przy użyciu standardowych progów wrażliwości.17,18 Jednakże, mediana minimalnych stężeń hamujących (MIC) cyprofloksacyny dla izolatów V. cholerae O1 były 11 razy wyższe niż dla izolatów V. cholerae O139 (0,250 .g na mililitr wobec 0,0230 .g na mililitr), z różnicą 0,227 (przedział ufności 95 procent, 0,174 do 0,234, P = 0,001) i 11 do 83 razy tak wysokie, jak w przypadku izolatów V. cholerae O1 we wcześniejszych badaniach nad cyprofloksacyną w dawce pojedynczej w leczeniu cholery.14,19
Wyniki terapii
Tabela 3. Tabela 3. Wieloczynnikowa analiza logistyczno-regresyjna zmiennych prognozujących kliniczną niewydolność terapii wśród 195 pacjentów z Cholera leczonych azytromycyną lub cyprofloksacyną. Terapia nie powiodła się w 98 z 195 pacjentów w badaniu (50 procent). Czynnikami prognostycznymi niepowodzenia leczenia były: przyjęcie ciprofloksacyny w leczeniu, liczba stolców przed przyjęciem do szpitala oraz objętość stolca w okresie obserwacji (Tabela 3).
Dyskusja
Nasze badanie ma trzy ważne ustalenia: pojedyncza dawka azytromycyny jest skuteczna w leczeniu cholery; pojedyncza dawka cyprofloksacyny jest klinicznie i bakteriologicznie nieskuteczna w leczeniu cholery spowodowanej przez szczepy V. cholerae O1, które mają zmniejszoną wrażliwość in vitro na ciprofloksacynę, takie jak występujące u pacjentów w tym badaniu; a obecne progi wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe na cyprofloksacynę mogą być nieodpowiednie w przypadku V. cholerae O1. W tym badaniu czas trwania wodnistej biegunki z azytromycyną (mediana, 30 godzin, średnia, 39 godzin) był podobny do tego opisanego wcześniej dla pojedynczej dawki 300 mg doksycykliny (mediana, 32 godziny), 5 pojedynczego 1-g dawka (średnia, 35 godzin) lub 2-g dawka tetracykliny (średnia, 43 godziny), 6 i jedna 1-g dawka cyprofloksacyny w leczeniu w pełni wrażliwych szczepów V
[przypisy: rejs rypin, poziomka oświęcim, hibitan ]