Diagnostyka molekularna chłoniaka Burkitta ad 9

Przypadki te stanowiły 17 procent z 53 próbek, które miały profil molekularny chłoniaka Burkitta. Zgodnie z wcześniejszymi badaniami 3,4,8,28 stwierdziliśmy, że pacjenci z rozpoznaniem molekularnym chłoniaka Burkitta mieli słabe wyniki w standardowych schematach chemioterapii, ale mieli dobrą odpowiedź na intensywne schematy leczenia. Intensywne schematy leczenia są częściej związane z powikłaniami związanymi z leczeniem niż standardowe schematy leczenia i dlatego nie są odpowiednie jako leczenie początkowe w przypadku rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B. Dlatego zdolność klasyfikatora do rozróżniania chłoniaka Burkitta od rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B może poprawić podejmowanie decyzji klinicznych.
Translokacja genu c-myc i wynikająca z niego deregulacja są kluczowym zjawiskiem onkogennym w rozwoju chłoniaka Burkitta. W związku z tym sygnatura docelowych genów c-myc odróżniła chłoniaka Burkitta od rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B. Jednak translokacje c-myc występują również w 5 do 10 procentach rozlanych chłoniaków z dużych limfocytów B. Biorąc pod uwagę znacznie większą częstość występowania rozlanego chłoniaka z dużych komórek B niż chłoniaka Burkitta, najbardziej agresywnymi chłoniakami z translokacją c-myc są wyraźnie rozlany chłoniak z dużych limfocytów B. Jest zatem godne uwagi, że nasz klasyfikator oparty na ekspresji genów nie zdiagnozował żadnego z sześciu przypadków rozlanego chłoniaka z dużych komórek B niosącego translokację c-myc jako chłoniaka Burkitta.
Stwierdzono, że chłoniak Burkitta i rozlany chłoniak dużych komórek B różnią się pod względem sygnatury docelowych genów c-myc, jak również innych trzech sygnatur ekspresji genów. Choć chłoniak Burkitta i rozrodczo-rozrodczy B-komórkowy rozlany chłoniak z dużych limfocytów B pochodzą z komórek B zarodkowych, 29,30 ekspresja podgrupy genów komórek B zarodkowych odróżnia Burkitta od rozlanych dużych komórek. Chłoniaki z komórek B. Geny docelowe NF-.B ulegały ekspresji na niższych poziomach w chłoniaku Burkitta niż w każdej z rozproszonych dużych chłoniaków z limfocytów B; nie jest jasne, czy wynika to z różnic w komórkach nowotworowych lub w komórkach odpornościowych naciekających nowotwór. Guzy Burkitta-chłoniaka eksprymowały geny MHC klasy I na bardzo niskich poziomach w porównaniu z guzami rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B. Wcześniejsze badania udokumentowały utratę cząsteczek MHC klasy I w niektórych liniach komórkowych pochodzących z chłoniaka Burkitta, 31, ale mechanizm leżący u podstaw tej modulacji w dół jest niejasny.
Sygnatury ekspresji genów, które odróżniają chłoniaka Burkitta od rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B, zapewniają wgląd w dziewięć przypadków rozszczepienia chłoniaka Burkitta. Pięć przypadków rozszczepienia chłoniaka Burkitta, które były negatywne pod względem BCL2, było nie do odróżnienia od przypadków zgodnych z chłoniakiem Burkitta w wyrażeniu wszystkich czterech podpisów. Dlatego te przypadki zawierają wszystkie cechy molekularne chłoniaka Burkitta, ale nie można ich zdiagnozować za pomocą obecnych metod. Interesujące jest to, że przypadki Burkitta z rozróżnieniem na chłoniaki, które były dodatnie pod względem BCL2, przypominały przypadki zgodne z chorobą chłoniaka Burkitta w odniesieniu do trzech sygnatur, ale charakteryzowały się niższym poziomem ekspresji BL-high, sygnaturą centrum B zarodkowego-centrum, fenotypem, który obserwowano również w dwa przypadki, w których Burkitt zawierał chłoniaki, które były dodatnie pod względem BCL2 Przypadki z translokacją t (8; 14) i t (14; 18) opisano wcześniej jako bardzo agresywne i związane ze złym rokowaniem.32 Nasze dane potwierdzają, że schematy przypominające CHOP nie są wystarczające do leczenia takich przypadków. Dokładna charakterystyka większej liczby takich przypadków będzie potrzebna, aby ustalić, czy stanowią one odmianę chłoniaka Burkitta, czy też mają osobną patogenezę.
Podsumowując, klasyfikator molekularny chłoniaka Burkitta oparty na ekspresji genów zapewnia ilościowe i powtarzalne rozpoznanie chłoniaka Burkitta przewyższającego najlepsze obecnie stosowane metody diagnostyczne. Może być stosowany w celu zwiększenia dokładności diagnostycznej tego utwardzalnego chłoniaka.
[hasła pokrewne: uchyłek zenkera, maxmed konin, dicoflor krople ulotka ]