Otyłość – Nowa granica zdrowia publicznego ad 5

W 1981 r. FTC porzuciła zasady, ale szeroko udokumentowała swoje ustalenia dotyczące skutków reklamy skierowanej do dzieci w raporcie pracowniczym, mającym służyć jako wiadomość w butelce 52 dla przyszłych regulatorów. Dziś FTC jest uprawniona do regulowania reklam żywności tylko wtedy, gdy agencja uzna to za zwodnicze. Reklama dziecięca jest oceniana w świetle tego, jak jest ona rozumiana przez docelową grupę wiekową. Badania wykazały, że dzieci, które oglądają więcej telewizji niż inne dzieci, mają większe szanse na błędne rozpoznanie, która z dwóch karm jest bardziej zdrowa.56,57 Badania wykazały również, że około połowa wszystkich informacji związanych z odżywieniem w reklamach telewizyjnych jest myląca lub niedokładna .58 Sprawy sądowe przeciwko przedsiębiorstwom spożywczym, w tym sprawa McDonald s, opisują przykłady materiałów promocyjnych, które są prawdopodobnie złudne nawet dla dorosłych.
W związku z tym w istniejącym ustawowym prawie FTC może istnieć przestrzeń do przenoszenia reklam na dzieci. Praktyczne i dowodowe problemy związane z kidvidem mogą pojawić się ponownie, ale zgromadzone w ciągu ostatnich 30 lat dowody mogą wzmocnić rękę FTC. Na przykład obecnie trudniej byłoby ustalić powiązanie między reklamą żywnościową a nawykami żywieniowymi dzieci i otyłością. Postęp technologiczny, taki jak V-chip i cyfrowe rejestratory wideo, zapewnia nowe sposoby zapewnienia, że ograniczona reklama nie dociera do małych dzieci, ale może dotrzeć do zainteresowanych starszych widzów.52 Opracowano również praktyczną definicję telewizyjnego programowania dla dzieci dla celów rozporządzenie w sprawie ustawy o telewizji dla dzieci.59
Pomimo tych wydarzeń i ogólnego zainteresowania problemem polityki związanej z otyłością u dzieci, 60 FTC wydaje się być obecnie nielogicznie ideologicznie nastawiona na kontynuację regulacji w tej dziedzinie. Jego podejście do reklamy sprzyja wymaganiu większej ilości informacji na temat zakazu przekazywania informacji i pozwala uniknąć szerokich ograniczeń ograniczających zarówno mowę oszukańczą, jak i nieuczciwą 61. Pojęcie konsumenci, młodzi i starzy , którzy mogą swobodnie wybierać z rynku pomysłów, pozostaje mocno zakorzenione.
Sądy
Alternatywą dla badania ograniczeń administracyjnych jest uchwalenie ustawy rozszerzającej rolę FTC w regulowaniu reklamy żywności dla dzieci. Ścieżka legislacyjna ma jednak same trudności, z których najważniejszym jest konstytucyjna ochrona wolności słowa.
Pierwsza poprawka chroni mowę handlową – wyrażenie związane wyłącznie z interesem ekonomicznym mówcy i publiczności. Uzasadnieniem jest to, że nawet mowa o stosunkowo niskiej wartości, taka jak reklama, może przenosić ważne informacje do publicznej wiadomości. Rzeczywiście, niektóre z najwcześniejszych przypadków dotyczących wypowiedzi handlowych dotyczyły reklamy środków antykoncepcyjnych i leków na receptę.
W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci Sąd Najwyższy rozszerzył ochronę mowy handlowej, która historycznie była wąska65. Jej decyzje sprzyjały swobodnemu przepływowi informacji nawet w przypadkach, w których reklamowane produkty uznano za stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. 66 W przypadku Lorillard Tobacco Co
[patrz też: uchyłek zenkera, maxmed konin, rejs rypin ]