Porównanie dwóch strategii zarządzania płynami w ostrym uszkodzeniu płuc ad 6

Grupa zachowawczo-strategiczna miała wyższy poziom azotu mocznikowego we krwi, wodorowęglan, hemoglobinę, albuminy i obliczone ciśnienie osmotyczne koloidów podczas badania.21 Nie było znaczących różnic w średnich stężeniach sodu w surowicy podczas badania. Bezpieczeństwo
Metaboliczna zasadowica i zaburzenia równowagi elektrolitowej były częściej zgłaszane jako zdarzenie niepożądane (brak z towarzyszącymi zaburzeniami rytmu) ze strategią zachowawczą (42 zdarzenia, 3 poważne) niż w przypadku strategii liberalnej (19 zdarzeń, poważna) (P = 0,001). Więcej pacjentów w grupie zachowawczo-strategicznej niż w grupie z liberalną strategią miało co najmniej jedną wartość potasu 3,0 mmol na litr lub mniej (26 procent vs. 22 procent, P <0,001), jedną wartość sodu co najmniej 150 mmol na litr (25 procent w stosunku do 18 procent, P = 0,009) lub jedna wartość wodorowęglanu większa niż 40 mmol na litr (6 procent w stosunku do 2 procent, P <0,001). Nie było istotnej różnicy w odsetku pacjentów z co najmniej jedną wartością potasu 2,5 mmol na litr lub mniej (4 procent w stosunku do 3 procent, P = 0,23).
Główne wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Główne zmienne wyników. Ryc. 3. Ryc. 3. Prawdopodobieństwo przeżycia po wypisaniu ze szpitala i oddychaniu bez pomocy podczas pierwszych 60 dni po randomizacji. Najważniejsze wyniki przedstawiono w Tabeli 3 i na Rycinie 3. Nie było interakcji pomiędzy interwencjami układu czynnikowego (typ zarządzania płynem a typ cewnika, P = 0,26). Dlatego wyniki są raportowane zgodnie ze strategią zarządzania płynami, niezależnie od przydziału cewnika. Śmiertelność wewnątrzszpitalna w ciągu pierwszych 60 dni po randomizacji wynosiła 25,5 . 1,9 procent w grupie strategii zachowawczej i 28,4 . 2,0 procent w grupie strategii liberalnej (P = 0,30, przedział ufności 95 procent dla różnicy, -2,6 do 8,4 procent). Grupa konserwatywno-strategiczna miała więcej dni wolnych od wentylacji, dni wolne od niewydolności ośrodkowego układu nerwowego i dni wolne od OIOM w ciągu pierwszych 28 dni. Nie było znaczących różnic w liczbie dni bezawaryjnych dla innych narządów w ciągu pierwszych 28 dni, chociaż był niewielki (0,3 dnia) wzrost liczby dni bez chorób sercowo-naczyniowych w ciągu pierwszych 7 dni z liberalnym strategia. W ciągu pierwszych 60 dni nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku pacjentów otrzymujących terapię nerkozastępczą (10% w grupie zachowawczo-strategicznej vs. 14% w grupie grupy liberalnej, P = 0,06) lub w średniej liczbie dni wsparcia nerek (11,0 . 1,7 vs. 10,9 . 1,4, P = 0,96). Nie stwierdzono istotnych interakcji pomiędzy stanem wyjściowym szoku a leczeniem w odniesieniu do wskaźnika śmiertelności lub liczby dni bez respiratora (dni 3) (dni wolne od ICU) (Tabela 3 Dodatku Uzupełniającego).
Czarni pacjenci mieli wyższą ogólną liczbę zgonów (37,3 procent spośród 118 czarnych pacjentów w grupie z liberalną strategią i 31,3 procent z 99 czarnych pacjentów w grupie zachowawczo-strategicznej) niż białych pacjentów (22,7 procent z 313 białych pacjentów w grupie grupa strategiczna i 23,5% z 328 białych pacjentów w grupie konserwatywno-strategicznej) (P = 0,002). Hiszpanie mieli również wyższy wskaźnik umieralności (38,5 procent 52 latynoskich pacjentów w grupie strategii liberalnej i 23,0 procent 61 pacjentów latynoskich w grupie konserwatywno-strategicznej) niż białek, ale różnica ta nie osiągnęła istotności (p = 0,10)
[patrz też: cer medic krotoszyn, kochański zięba rapala i partnerzy, dicoflor krople ulotka ]