Standaryzacja etykiet z datą ważności

Chociaż Food and Drug Administration (FDA) wymaga, aby określone produkty medyczne miały etykietę z datami przydatności do spożycia i ważnymi informacjami na temat ich stosowania, istnieją pewne różnice między standardami, które potwierdza do wizualnej prezentacji takich szczegółów. W branży, w której bezpieczna i niezawodna opieka nad pacjentem jest najważniejsza, przestrzeganie wytycznych dotyczących zarządzania zapasami powinno być jak najprostsze; to nie tylko ograniczy koszty administracyjne i obciążenia, ale także zwiększy jakość opieki nad pacjentem. Standaryzacja etykiet z datą wygaśnięcia pomoże w zapewnieniu zgodności z wytycznymi zatwierdzonymi przez organizacje zarządzające lub regulacyjne, takie jak Wspólna Komisja ds. Akredytacji Organizacji Ochrony Zdrowia (JCAHO) oraz Centra Medicare i Medicaid Services (CMS). Konieczny jest spójny zestaw norm dla etykiet produktów obejmujących organy zarządzające i służący raczej wzmocnieniu, niż podważeniu, bezpiecznego świadczenia opieki nad pacjentem.
Porównując różne produkty medyczne, można łatwo zidentyfikować rozbieżności na etykietach z datą ważności. Daty są reprezentowane w różnych formatach – mm / dd / rrrr, rrrr / mm, mm / rr / dd – lub z N / A (nie dotyczy). Daty produkcji i daty wygaśnięcia są czasem nieodróżnialne, nawet jeśli są uzupełnione symbolami lub słowami. Producenci wytwarzający ten sam produkt, na przykład strzykawki, różnią się pod względem tego, czy zawierają daty wygaśnięcia tego produktu oraz czy wskazują, że nie ma daty ważności, jeśli tak jest. Wreszcie, daty mogą pojawiać się w dowolnym miejscu na produkcie, co sprawia, że uciążliwe jest nadzorowanie inwentarza lub podawanie leków. Takie wyzwania stwarzają możliwości błędów, które można by złagodzić, gdyby istniały standardowe wymagania dotyczące etykietowania.
W 1999 r., Uznając powszechność błędów w leczeniu i znaczenie zrozumiałych etykiet, FDA wprowadziła nową etykietę faktów dotyczących narkotyków , która przedstawia informacje o produkcie w jednolity sposób. Chociaż FDA zastosowała etykietę leku do leków dostępnych bez recepty, etykieta nie została jeszcze zastosowana do leków na receptę, produktów biologicznych, urządzeń i ogólnych środków medycznych i chirurgicznych.
Jednym z długoterminowych rozwiązań może być technologia kodów kreskowych, która może skutkować ściślejszą kontrolą nad zapasami i zapobiegać dystrybucji i stosowaniu leków, których termin ważności upłynął. Jednak obecne orzeczenie FDA wymaga, aby kody kreskowe zawierały krajowy kodeks leków, ale niekoniecznie daty wygaśnięcia.
W celu ułatwienia przestrzegania przepisów, FDA i inne wpływowe organizacje, takie jak CMS i JCAHO, powinny współpracować w celu standaryzacji etykiet produktów. Pomoże to w efektywnym i skutecznym zarządzaniu zapasami, co jest niezbędne dla wzmocnienia bezpiecznego świadczenia opieki nad pacjentem.
Sharon Itzchaki, BA
New York-Presbyterian Hospital, Nowy Jork, NY 10032
Eliot Lazar, MD, MBA
New York-Presbyterian Healthcare Systems, Nowy Jork, NY 10021
Emme Deland, MBA
New York-Presbyterian Hospital, Nowy Jork, NY 10032
[podobne: każda tabletka aspiryny zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, poziomka oświęcim, hibitan ]